7 Ağu Pz

Türkiye’de Anne ve Bebek sağlığı

Türkiye’de Anne ve Bebek sağlığı

Bugünkü konumuz Türkiye’de Anne ve Bebek sağlığı. Bebek ölüm hızıyla başlayalım.

Google’da bulduğum bilgiye göre Türkiye’de Bebek Ölüm Hızı binde 9 civarında yukarıda ki grafikte de bebek ölüm hızı canlı doğan her 1000 canlı doğan bebekten 1 yaşına kadar kaç tanesinin öldüğünü gösterir.

Bu değer ülkelerin sağlık düzeyi hakkında bilgi verir. Dünya ortalama bebek ölüm hızı Birleşmiş Milletler'e göre 49,4 dir.

Görüldüğü üzere yıllar itibariyle ülkemizde bebek ölüm hızı azalmaktadır. Peki gelişmiş ülkelere göre bebek ölüm hızında ne durumdayız.

Yukarıdaki grafiğe göre bebek ölüm hızında gelişmiş ülkelere göre özellikle Avrupa Birliği ne göre çok yüksek bir orana sahibiz.

Gelelim diğer bir üzücü konuya anne ölüm hızı .

Anne ölümü, gebeliğin başlangıcından doğum sonrası 42. Günü kapsayacak şekilde; kaza ve tesadüfi sebeplerden kaynaklanmayan, gebelik veya gebeliğin yönetiminden kaynaklı olarak veya gebeliğin ağırlaştırdığı herhangi bir sebeple kadının ölmesidir.

Anne ölüm oranı yüz binde 13,6’ya geriledi

Türkiye’de 2010 yılında 16,7 olan anne ölüm oranının yıllar içinde azalma eğilimi göstererek 2018 yılında 13,6’ya gerilediği görüldü.

Dünyada anne ölüm oranı yüzbinde 200 civarında. Dünya ortalamasının oldukça altındayız. Fakat gelişmiş ülkelere göre hala çok iyi durumda görünmüyoruz.

Grafiğimiz incelemek isteyenler için aşağıdadır.

A.Cem ZİNCİRLİ

[email protected]