Eğitim Güncelleme Tarihi: 26 Ara 2019 22:03

2014'ten beri beklenen öğrenci affı ne zaman çıkacak?

Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimlerini zorunlu nedenlerle yarıda bırakan binlerce öğrenci af bekliyor. Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) ise bu duruma kayıtsız.

2014'ten beri beklenen öğrenci affı ne zaman çıkacak?

En son 2014 yılında çıkarılan af ile binlerce öğrencinin sisteme yeniden dahil olmasının ardından yaklaşık 5 yıldır zorunlu nedenlerle eğitimini yarıda bırakmış öğrenciler af bekliyor. TBMM'de ele alınan Millî Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 481 bin 237 öğrencinin af beklediğini gündeme getirdi. 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevaplaması için verdiği yazılı soru önergesinde "Öğrenci affı için kanun teklifi verdim; Bakanlık olarak görüşünüz nedir? Kredi ve Yurtlar Kurumu kredisini kullanıp ödeme tarihini geçirenler ve faize düşenler için kanun teklifi verdim; Bakanlık olarak görüşünüz nedir" demişti.Milli Eğitim Bakanlığı bu talebe yazılı açıklama ile cevap vereceklerini açıkladı. 

Gürer, açıklamasında "Öğrenci Affı için beklenti var.2014 yılından beri öğrenci affı çıkarılmadı.Kanun teklifi verdim. Öğrenci affi bekleyen YÖK Başkanına göre 500 bini buluyor.Ciddi bir mağduriyet var. Ögrenci affi ile bir nedenle okuldan uzaklaşanlar yeniden eğitime dönecek.Bu hak tanınmalıdır." dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, öğrenci affı bekleyen mağdurlar için verdikleri Meclis Araştırma Önergesinde, akademik yılın başında bir an evvel çıkarılmasını istedi.

Sosyal medya üzerinden siyasilere ulaşmaya çalışan mağdur öğrenciler 2019 yılı sona ererken yüz binlerce öğrenci ara dönemde af bekliyor.

Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor komisyonu üyeleri Beşir Atalay, Burhanettin Uysal, Ertan Aydın, Mehmet Akif Yılmaz, İsrafil Kışlaoğlu, Ekrem Erdem, Ali Aydınoğlu, İsmet Uçma, Ahmet Hamdi Çamlı, Leyla Şahin Usta, Halil Etyemez, İmran Kılıç, Ceyhun İrgil ve Bülent Bektaşoğlu Usluer ile yüzyüze ve sosyal medyadan iletişime geçen öğrenciler umutlu sosyal medya hesaplarında olumlu mesajlar aldıklarını ifade ediyorlar.

YÖK'E GÖRE TALEP POPÜLİSTMİŞ

Konuyla ilgili olarak gözler Yüksek Öğrenim Kurumu'na (YÖK) çevrildi. YÖK Başkanı Yekta Saraç "Öğrenci affı ile ilgili çalışmamız yok, bu zaten yasama gerektirir. Son af 500 bin kişiyi sisteme soktu. Eğitim sistemi tek bir pastadır, dilimleri kesilmiştir. Eğitimi biz başarıya endeksli bir şekilde kurgulamamız, popülist yaklaşımlarla kurgulamamamız lazım." dedi.

“Öğrenci affıyla ilgili çalışmamız yok. En son af 500 bin kişiyi sisteme soktu” dedi.

 AK Parti döneminde (2008, 2011 ve 2014) yıllarında af çıkmış yüzbinlerce öğrenci yarım kalan eğitimleri için üniversitelerine dönmüştü.

MECLİSE VERİLEN KANUN TEKLİFİNİN TAM METNİ

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ MADDE 1-

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir, "GEÇÎCİ MADDE 80- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü Öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler, hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları koşuluyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bu maddenin yayımı tarihini izleyen on beş gün içinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Ekleme Tarihi: 26 Ara 2019 22:03