Ekonomi Güncelleme Tarihi: 31 Ağu 2016 15:28

Akbank Aile Şirketleri Akademisi başlıyor

Akbank’ın, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU işbirliğiyle hayata geçirdiği “Akbank Aile Şirketleri Akademisi”nin yeni eğitim dönemi 6-7-8 Eylül’de başlıyor.

Akbank Aile Şirketleri Akademisi başlıyor
Akbank, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU işbirliğiyle hazırladığı “Akbank Aile Şirketleri Akademisi” ile şirketlerin kurumsallaşmasını ve sürdürülebilir olmasını sağlıyor. 2014 yılında ilk mezunlarını veren Akademi’nin yeni eğitim dönemi 6-7-8 Eylül tarihlerinde başlıyor. 

Akbank Aile Şirketleri Akademisi, aile işletmelerinin rekabet gücünü artırma ve sağlıklı büyümelerini sağlama, sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma çalışmalarına destek olmayı hedefliyor. Program kapsamında stratejik yönetimden iş geliştirme ve inovasyona, kurumsallaşmadan, finansa, şirketlerde iyi yönetim uygulamalarından, hukuki konulara ve insan kaynağı yönetimine kadar pek çok konuda aile şirketi temsilcilerinin ihtiyaç duyacağı başlıklar ele alınıyor. Dünyadan ve Türkiye’den örneklerle teori ile pratiği birleştiren bilgilere yer veriliyor. Aile şirketleri için tasarlanan program kapsamındaki dersler; her biri konusunda uzman ve iş dünyasında üst düzey yöneticilik yapmış EDU danışmanlarının yanı sıra program ortakları olan Deloitte Türkiye ve Pekin&Bayar Ortak Avukat Bürosu eğitimcileri tarafından veriliyor. Ayrıca Sabancı Holding şirketlerine fabrika ziyaretleri düzenleniyor.

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Akbank Aile Şirketleri Akademisi eğitim programlarını, tamamen aile şirketlerinin gelişim ihtiyaçlarına özel en uygun içerikler ve en etkin öğrenme yaklaşımları kullanılarak tasarladı. Eğitim programlarına katılan aile şirketleri, değişen dünyaya ayak uydurmak ve sürdürülebilirliği esas alan bir işletme olma yolunda önemli bir adım atıyor.

Program’a ilişkin bilgi veren Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, bazı aile şirketlerinin devam edememesinin nedenlerinin başında, nesilden nesile geçiş planının ve tanımlanmış bir sürecin olmadığına işaret etti ve ekledi:

“Aile şirketlerinde şirket içi kuralların yanı sıra doğal olarak duygular da devreye giriyor. Duyguların yoğun olduğu bu ortamda şirketlerin gelecek nesillere sağlıklı olarak devam etmesi için kurumsallaşması şart. Uzun vadede aile içi anlaşmazlıklar, profesyonellerin bu şirketlerde yaşadığı zorluklar gibi birçok sorun nedeni ile büyüme ve finansal başarı sürdürülemiyor.

Firma sahipleri şirket içi sorunlarla uğraşırken bir yandan da rekabetle başa çıkmak zorunda kalıyorlar. Yıllarca alın teri ile çalışıp büyük bir özveriyle devam ettirdikleri şirketleri işte bu ortamda yok olma noktasına gelebiliyor. Bu programı çok önemsiyoruz çünkü aile şirketlerinin büyümesinin Türkiye ekonomisinin gelişmesi için kritik olduğuna inanıyoruz.” 

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen ise program hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade etti: 

"Türkiye özel sektörünün büyük çoğunluğunu aile şirketleri oluşturuyor. Aile şirketleri kurumsallaşma, yapılanma, 2. ve 3. kuşağa aynı heyecanı aktarma ve profesyonellere şirket içinde yer verme konularında zaman zaman güçlüklerle karşılaşabiliyor. İş ve aile dengesini nasıl kuracakları, aile anayasasından tutun da inovasyona, iş planına, insan kaynaklarına kadar her konuda bilgiye ihtiyaç duyuyorlar.

Akbank Aile Şirketleri Akademisi ile aile şirketlerine kurumsallaşmaya nasıl, nereden ve ne zaman başlamak gerektiği, bu süreçlerin nasıl sağlıklı yönetilebileceği, bu ve buna benzer zorlukların nasıl üstesinden gelineceği ile ilgili destek vermeye çalışıyoruz.

Değişen rekabet şartlarına ayak uydurmanın gereklilikleri olan büyüme,  sürdürülebilirlik ve karlılık için aile şirketlerine vizyon kazandırmayı amaçlıyoruz. Türkiye ekonomisinin gelişmesine ivme kazandıracak olan aile şirketlerine Sabancı Üniversitesi EDU olarak Akbank Aile Şirketleri Akademisi programı ile katma değer sağlamayı arzu ediyoruz.”

Eylül-Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 3 aylık programa şirket sahibi ya da şirkette çalışan aile üyeleri katılabiliyor. 

Ekleme Tarihi: 31 Ağu 2016 15:28