Yerel Güncelleme Tarihi: 20 May 2022 02:28

Antalya Konyaaltı daha fazla betonlaşacak

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma, Sarısu ve Liman mahallelerinde toplam 420 dekarlık bir alanı kapsayan imar planı değişikliği onaylandı.

Antalya Konyaaltı daha fazla betonlaşacak

Konyaaltı Belediyesi’nin hazırladığı plan değişikliği, önceki gün yapılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edildi. Daha önceki planda ‘Toplu İşyeri Alanı’ olarak ayrılan bölge, yapılan değişiklikle ‘Ticaret Alanı’na dönüştürüldü. Antalya-Kemer karayolu bitişiğinde bulunan planlama alanındaki yapılaşma emsal oranı 0.40’tan, 0.80’e çıkarıldı. Mevcutta yüzde 35’lik kısmının yapılaştığı belirtilen bölgenin güneyinde ise Sarısu Nitelikli Doğal Koruma Alanı yer alıyor. Plan değişikliği ile birlikte bu bölgede AVM, otel, iş merkezi, eğlence mekânları ve çok katlı mağazaların yanı sıra özel eğitim ve sağlık tesisleri inşa edilebilecek. Plan değişikliği ile ilgili komisyon raporunda, mevcuttaki planın yapılaşma koşullarını kısıtladığı için bölgenin gelişiminin durduğu savunuldu.

Türkiye’de betonlaşmanın en yoğun yaşandığı kentlerin başında gelen Antalya’da yabancılara yönelik konut satışı da ülke ortalamasının üstünde. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ardından kentteki konut fiyatlarında ve kiralarda görülmedik ölçüde artışlar yaşanıyor. Konyaaltı ya da Muratpaşa ilçelerinde sahile yakın kesimlerdeki aylık konut kiraları 15 ila 40 bin TL arasında değişiyor. Ancak lüks konutlardaki kira oranları bu rakamların da üzerine çıkıyor.

Barınma sorunu büyürken belediyeler imar rantı peşinde

Ülke genelinde olduğu gibi Antalya’da da dar gelirli yurttaşların barınma sorunu giderek artarken bu soruna çözüm üretmesi beklenen belediyeler ise betonlaşmayı daha da artıracak uygulamalara yöneliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden ilçe belediyelerine yerel yönetimlerin ağırlıklı gündem maddeleri ise imar rantı üzerinde yoğunlaşıyor. Bunun son örneklerinden biri de önceki gün yapılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında oylanarak kabul edilen imar revizyonu talebiydi.

CHP ve AKP imar planı değişikliğinde aynı oyu kullandı

Antalya’nın batısında bulunan Hurma, Liman ve Sarısu mahallelerinde toplam 420 bin metrekarelik alanı kapsayan 1/1000’lik imar planı revizyonu önceki gün yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edildi. Konyaaltı Belediyesi’nin hazırlayıp Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunduğu imar planı değişikliği teklifi için yapılan oylamada CHP ve AKP’li meclis üyelerinin "evet", İYİ Partili üyelerinin ise "hayır" oyu kullanması dikkat çekti.

Plan değişikliğiyle emsal oranı iki kat artırıldı

Antalya Kemer karayolunun bitişiğinde bulunan söz konusu bölge daha önce konut dışı kentsel ticaret alanı olarak ayrılmıştı. Ancak yapılaşma yoğunluğu iki katına çıkarılan yeni planda bölgenin imar durumu ‘ticaret alanı’ olarak değiştirildi. Toplam 42 hektarlık bir alanı kapsayan planlama bölgesinde önceki yapılaşma emsal oranı 0.40 iken yapılan değişiklikle bu oran iki katına çıkarılarak, 0.80 olarak belirlendi.

AVM, otel, çok katlı mağaza ve iş hanları yapılabilir

Mevcutta yüzde 35’lik kısmı yapılaşmış olan bölgeyi kapsayan plan notlarına göre ticaret alanlarında yapılabilecek imar faaliyetleri şöyle sıralanıyor:

“Bu alanlarda; iş merkezi, ofis, büro, iş hanı, çarşı, çok katlı mağazalar, kamu ve özel otoparklar, alışveriş merkezleri, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, yönetim binaları, banka, finans kurumları, yurt, kurs, dershane, özel eğitim, özel sağlık tesisleri gibi ticaret ve hizmetler sektörüne ilişkin yapılar yapılabilir.”

'Mevcut planda yapılaşma kısıtlı, bölge gelişemiyor'

Plan değişikliği ile ilgili hazırlanan imar komisyonu raporunda, plan revizyonun konu olan bölgenin kentin batısındaki önemli bir lojistik güzergâhında bulunduğu belirtilerek değişikliğin gerekçeleri şöyle sıralanıyor:

“Söz konusu bölge mevcut imar planı kararları ile gelişmekte sıkıntı çeken, yönetmelikler çerçevesinde ‘toplu işyerleri’ tanımında yer alabilecek fonksiyon ve yapılaşma koşullarının kısıtlı olması sebebi ile gelişimi uzun yıllar durmuş bir bölgedir. Doğusunda yer alan liman ve serbest bölge ile ticari ve turizm faaliyetleri yönünden gelişebilecek, batı ilçe ana güzergâhı olması sebebi ile yine turizm ve ticari faaliyetler adına gelişim gösterebilecek nitelikte bir konumdadır. Bu sebeple bölgenin gelişiminin sağlanması amacı ile ‘Toplu İşyeri’ kullanım tanımları ve yapılaşma koşullarındaki kısıtlılığın giderilmesi ve bölgenin gelişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Plan revizyonuna konu alanda yaklaşık yüzde 35 oranında yapılaşma gerçekleştiği, kalanının ise boş arazi niteliğinde olduğu görülmektedir.”

Üst ölçekli planlara uyum sağlanması amaçlandı

Daha önceki planda işlenmiş olan ‘Toplu İşyerleri’ kararının içerdiği tır-kamyon parkı, nakliyat ambarı, pazarlama-depolama alanları ve inşaat malzemesi depolama alanları gibi faaliyetlerin ilerleyen süreçlerde bölgede ulaşım ve altyapı sorununa neden olabileceği görüşüne yer verilen komisyon raporunda, bu sorunun önüne geçilmesi ve bölgeyle ilgili üst ölçekli planlara uyum sağlanması amacıyla plan değişikliğine gidildiği belirtildi.

Ruslar başta olmak üzere yabancıların yoğun olduğu bölge

İmar planında değişikliğe gidilen bölge, Ruslar başta olmak üzere Antalya’da yaşayan yabancı nüfusun yoğunlaştığı mahallelerden oluşuyor. Çeşitli alışveriş merkezleri, özel okul ve otomotiv şirketlerinin de yer aldığı bölgede emsal oranının mevcudun iki katına çıkarılması kısa süre içinde yapılaşma baskısını artırması bekleniyor. 

Ekleme Tarihi: 20 May 2022 02:28