Politika Güncelleme Tarihi: 18 Kas 2016 22:55

Başbakan "cinsel istismar yasasını muhalefetle görüşün" talimatı

Başbakan Binali Yıldırım, tartışmalara yol açan cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili AK Parti grubuna muhalefetle görüşme talimatı verdi.

Başbakan
Başbakan Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda görüşülen ve tartışmalara yol açan cinsel istismar suçlarına ilişkin önergeyle ilgili AK Parti Grubuna, muhalefet partileriyle görüşülmesi talimatı verdi.

AK Parti tarafından verilen önerge büyük tartışma yaratmıştı. CHP, MHP, kadın örgütleri, sosyal medya tepki göstermişti.

BAŞBAKAN'DAN MUHALEFETLE GÖRÜŞÜN TALİMATI

Başbakan Binali Yıldırım "cinsel istismar önergesi"ne ilişkin AK Parti grubuna muhalefet partileriyle görüşme talimatı verdi.

O ÖNERGE NEYDİ?

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının Geçici 1. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesin ve teklif ederiz.

"(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkıdaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suçdan azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir"

Meclis'e sunulan önerge, CHP ve MHP'li vekillerin itirazlarına rağmen ilk oylamada kabul edildi. Muhalefet vekillerinin açık oylama talebi üzerine yapılan oylamada, 184 oyu bulamayan önergenin salı günü yeniden görüşülmesi bekleniyordu.

Ekleme Tarihi: 18 Kas 2016 22:55