Ekonomi Güncelleme Tarihi: 4 May 2022 12:57

Faiz ödemeleri anaparayı geçti

Cumhuriyet tarihinde ilk defa AKP ile kamunun faiz borcu, anapara borcunu geçti. Ödenecek iç borç anapara tutarı dört ayda yüzde 13 artarken, faiz tutarındaki artış yüzde 119’u buldu.

Faiz ödemeleri anaparayı geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı iç borç stoklarına ait ödeme projeksiyonlarında, borcun faiz ödemelerinin, anapara ödemelerini geçtiği görüldü. Bununla birlikte 3 trilyon 109 milyar TL tutarındaki merkezi yönetim brüt borç stokunda, döviz cinsinden borçlar TL cinsinden borçları ikiye katladı.

Eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Hakan Özyıldız, internet sitesinde Hazine'nin iç ve dış borç ödeme projeksiyonuna yer verdi. Nisan ayı itibarıyla iç borç anapara ödemesi 1 trilyon 483 TL'ye ulaşırken, faiz ödemesi ise 1 trilyon 743 TL olarak kaydedildi. Aralık 2021'de anapara ödemeleri 1 trilyon 316 milyar TL, faiz ödemeleri ise 794.7 milyar TL tutarındaydı.

Anaparada dört aylık artış oranı yüzde 13 olurken, faiz tutarındaki artış yüzde 119'u buldu. 2021 Nisan ayında ise anapara ödemesi 1.1 trilyon TL, faiz ödemesi ise 635 milyar TL idi. Bir yıllık faiz ödemesindeki artış, 1 trilyon TL'nin üzerinde oldu.

Hazine'nin iç ve dış borçlardan kaynaklı anapara ve faiz ödemelerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı Nisan 2022 itibarıyla yüzde 70'e ulaşmış durumda. Bu oran 2021 yıl sonunda yüzde 54 seviyesindeydi. Özellikle toplam faiz ödemelerinin milli gelire oranındaki sıçrayış dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. 2021 sonunda yüzde 19 olan toplam faizin milli gelire oranı dört ayda yüzde 31'e ulaşmış durumda.

Dövizli borç stoku 608.4 milyar dolar

Kamu, Merkez Bankası ve özel sektörün döviz borçları da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Buna göre 2021 sonu itibarıyla iç ve dış borçlardan kaynaklı döviz cinsi borçların toplamı 608.4 milyar doları aştı. Toplam dış borç stoku 441 milyar dolara ulaşırken, dövizli iç borç stoku ise 167.4 milyar doları buluyor. Dövizli borçların 235.6 milyar dolarının kamuya ve Merkez Bankası'na, 372.8 milyar doları ise özel sektöre ait.

Brüt borç stoku 3.1 trilyon TL oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 20 Nisan'da açıkladığı merkezi yönetim brüt borç stoku verilerine göre 31 Mart 2022 itibarıyla 3 trilyon 109 milyar TL tutarındaki merkezi yönetim brüt borç stokunun, 1 trilyon 52 milyar TL'lik kısmı Türk Lirası cinsinden, 2 trilyon 58 milyar TL'lik kısmı döviz cinsinden borçlardan oluşuyor.

Ekleme Tarihi: 4 May 2022 12:57