Ekonomi Güncelleme Tarihi: 23 Oca 2019 15:45

Giyim markası Collezione konkordato başvurusunda bulundu

Akyiğit Mağazacılık A.Ş.'ye ait Türkiye'nin önde gelen giyim sektörü markalarından Collezione mağazalar zinciri Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu.

Giyim markası Collezione konkordato başvurusunda bulundu

Konkordato talebide bulunan önde gelen giyim markalarından Collezione'un sahibi Akyiğit Mağazacılık A.Ş.'ye mahkeme tarafından üç ay süre ile geçici mühlet verildi.

1987 yılında Bakırköy'de açtığı ilk mağazası ile Türkiye'nin tanınan şirketleri arasına giren Collezione;32 yıl sonra başladığı ilçe Bakırköy Adliyesi'nde konkordato başvurusu yaptı. Türkiye ve dünya genelinde toplam 120 Colezione mağazası bulunan Akyiğit Mağazacılık A.Ş. haberi sektörde şok etkisi yarattı.   Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 3 aylık geçici mühlet kararı verdiği Akyiğit Mağazacılık A.Ş'nin başına geçici komiser heyeti olarak Serbest Mali Müşavir (SMM) Haluk Uslu, Burak Huysal, Ali Fatih Uysal’ı atadı. 

COLEZİONE 1987 YILINDA KURULDU

Türkiye’nin hazır giyim sektörünün bilinen isimlerinden Collezione yola 1987 yılında  Bakırköy’de açtığı ilk mağazası ile çıktı. 

Moda-hazır giyim perakendeciliği alanında faaliyet gösteren Collezione Türkiye ve dünya genelinde 120 mağazaya ulaştı. ‘Fast Fresh Fashion’ (Hızlı, Yeni ve Moda) anlayışı ile genç kitleyi hedefliyen Collezione, dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanında açtığı mağazalarla tercih edilen moda markası olma yolundaydı.

KORKODATO NEDİR?

Yasalar tarafından şirketlere hak olarak tanınan Konkordato, "şirket borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak biliniyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.
Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet Borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek

(Görsel Sözcü Gazetesi Derin Gökçe haberinden alıntılanmıştır)

Ekleme Tarihi: 23 Oca 2019 15:45