Köşe Yazısı Güncelleme Tarihi: 24 May 2023 11:34

Gökyüzünün Matematiğinde Boğa Yeniayı

Zihin bulanıklığı ve beyin sisi ile bize merhaba diyen boğa yeniayının amacı kendimizi sevmemiz ve sahnemizi belirlememizdir.

yeni ay burc

Haritanın genelinde kardinal noktalar da elementsel denge söz konusu iken niteliksel olarak sabitlik baskındır.

Boğa burcundaki stelyumu da dikkate aldığımızda, toprak elementi aşırılığı, depremlerin, heyelanların bir müddet daha devam edeceğini gösteriyor.

Sabit fikirlilik, hangi hususlarda ise bizi esir alacak, bu aşırılığı, dengeye getirmekte fayda var. Esnek nasıl olacağız? Sabitlik aynı zamanda katılıktır. Ayağımıza taktığımız prangalardır. Aslında düşmanımız bizizdir, kendi kendimizin düşmanıyızdır. Sabitlik ve katılık bizi olduğumuz yere mıhlar.

Sürekli aynı şeyi düşünmek, olmazsa olmaz kalıplarımız, prensiplerimiz, gelenek göreneklerimizde doğru bildiğimiz yanlışlarımız ve inat olduğumuz hususlarımıza özen göstermemizi hatta kendimizi bu hususlarda yenilememizi, esnek olmayı öğrenmemizi ve kendimizi sevmemizi talep eder.

Aile bağlarımızı yeniden değerlendirmemizi, “O” olmazsa ne yaparız? nasıl yaşarız?" dediğimiz ilişki bağımlılıklarımızı, yeniden yapılandırmada fayda var.

Aile içi sağlık sorunlarında ve diğer hususlarda kendimizi feda etmemizin, onların iyileşmesinde sorumlu hissetmemizin bize ne faydası var?

Aileyi aile yapan birbirimize saygımız ve sevgimizdir. Biri diğerine kul olmuşsa, biri diğerine kendini feda ediyorsa, kör kütük biat ediyorsa, gerçeği hakikati umursamıyorsa, bu birliktelik aile değildir!

Boğa yeniayı, özdeğerimize sahip çıkmamızı, kendi kadrimizi, değerimizi bilmemizi istiyor bizden!

Duygularımızla kararlarımız birbirini destekleyecek ancak bizim zihin bulanıklığından ve beyin sisinden özgürleştiğimizde gerçekleşecektir!

Yeniye adım atmamızın zamanı gelmiş!

Değişimin dönüşümün bizde başladığını hatırlayalım. Biz değiştiğimizde sadece yakın çevremiz değil!

Biz değiştiğimizde tüm evren değişir!

Şimdi sahne bizim için hazır!

Baş kahraman biziz!

Kahraman olmak için hususi bir şey yapmamıza gerek yok!

Kendimize karşı dürüst, samimi, içten olalım!

Kendimize olan sorumluluklarımızı hatırlayalım!

Açılsın perde, başlasın sahne!

Aşkla, ilimle, lütufla…

Ekleme Tarihi: 19 May 2023 21:00