Ekonomi Güncelleme Tarihi: 2 Eyl 2016 11:13

Hangi kamu kurumundan kaç memur çıkarıldı? İşte Liste

672 sayılı KHK'yla, FETÖ ile irtibatı bulunduğu gerekçesiyle kamu kurumlarındaki çok sayıda çalışanın görevlerine son verildi. Hangi kurumdan ne kadar çalışanın çıkarıldığı da belli oldu.

Hangi kamu kurumundan kaç memur çıkarıldı? İşte Liste
672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı bulunduğu gerekçesiyle kamu kurumlarındaki çok sayıda çalışanın görevlerine son verildi. Kamudaki işlerine son verilenlerden 28 bin 163'ü Milli Eğitim Bakanlığı, 2 bin 18'i Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, 733'ü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, bin 519'u Diyanet İşleri Başkanlığı, 439'u Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personelinden oluşuyor.

ÇOK SAYIDA ÇALIŞANIN BİLETİ KESİLDİ

672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK), terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu kurumlarındaki çok sayıda çalışanın görevlerine son verildi.

,RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

672 sayılı KHK Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararnamede, olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin bazı tedbirler alınması kararının, Anayasa'nın 121'inci maddesi ile Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca, 15 Ağustos'ta kararlaştırıldığı kaydedildi.

KHK ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınmasının amaçlandığı belirtildi.

Buna göre, meslekten çıkarılan kamu görevlilerinin listesi şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisinden 41,
Sayıştay Başkanlığından 84,
Danıştay Başkanlığından 83,

Başbakanlık Merkez Teşkilatından 302,
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 62,
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan 5,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan 116,
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden 11,
Diyanet İşleri Başkanlığından bin 519, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından 67,
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan 29,
Sermaye Piyasası Kurulundan 30,
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından 12,
Toplu Konut İdaresi Başkanlığından 12,
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından 10,
Türkiye Kalkınma Bankasından 14,
Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan 312,
Vakıflar Genel Müdürlüğünden 26,
Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından 3,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 439,
Avrupa Birliği Bakanlığından 4,
Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından 3,
Avrupa Birliği Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumundan 5,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 62,
Türk Patent Enstitüsünden 13,
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından 71, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan 167,
Türk Standardları Enstitüsünden 13,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından (ÇASGEM ve Merkez Teşkilatı) 39,
Devlet Personel Başkanlığından 11,
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 605,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden 130,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 90,
İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden 42,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 120,

Dışişleri Bakanlığından 215,

Ekonomi Bakanlığından 39,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 40,
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünden 25,
Elektrik Üretim AŞ'den 109, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 57,
ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 51,
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden 37,
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığından 20,
Türkiye Elektrik İletim AŞ'den 159,
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ Genel Müdürlüğünden 2,
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 54,
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden 61,
Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğünden 30,
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'den 8,
Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinden 9,
Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ'den 6,

Gençlik ve Spor Bakanlığından 69, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden 138, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden 113,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 733,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 149, Rekabet Kurumundan 15,

İçişleri Bakanlığından 369, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 31, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından 10,

Kalkınma Bakanlığından 65,
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından 1,
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından 12,
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından 1,
Türkiye İstatistik Kurumundan 118,

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 175,

Maliye Bakanlığından 829,
Gelir İdaresi Başkanlığından 813,
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından 14,
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 16,
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden 7,
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ Genel Müdürlüğünden 1,
Gayrimenkul AŞ Genel Müdürlüğünden 1,
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan 2,
Kamu İhale Kurumundan 11,

Milli Eğitim Bakanlığından 28 bin 163,

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 2 bin 18,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından 72,
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden 167,
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden 18,
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden 23,
Türkiye Demiryolları Makineleri Sanayi AŞ Genel Müdürlüğünden 15,
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden 124,
Karayolları Genel Müdürlüğünden 138,
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'den 4,
Türkiye Vagon Sanayii AŞ Genel Müdürlüğünden 2,
Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ Genel Müdürlüğünden 35,
TÜRSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ Genel Müdürlüğünden 36, Yükseköğretim kurumlarından (üniversiteler) 2 bin 346."

Ekleme Tarihi: 2 Eyl 2016 11:13