Kültür Sanat Güncelleme Tarihi: 9 Eyl 2016 11:10

İmparatorlukların Çöküşü İş Bankası Yayınları’ndan çıktı

Tarihçi ve araştırmacı Michael A. Reynolds’ın, Amerikan Tarih Derneği’nden George Louis Beer uluslararası tarih ödülünü alan kitabı “İmparatorlukların Çöküşü”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıktı.

İmparatorlukların Çöküşü İş Bankası Yayınları’ndan çıktı
Michael A. Reynolds’un Osmanlı ve Rus arşivlerinde derinlemesine bir araştırmaya dayanarak hazırladığı kitapta, iki büyük imparatorluğun birbirleriyle rekabet içinde yıkılması anlatılıyor. Rekabeti karşıt milliyetçiliklerin çatışması olarak tasvir eden geleneksel anlatının aksine, bu çalışmada 20. yüzyılda Osmanlı – Rus sınır bölgelerindeki tarihsel akışın anahtarı olarak jeopolitik rekabet ile yeni bir devletlerarası düzenin küresel çapta ortaya çıkışı ele alınıyor.
Çağdaş tarihte büyük bir dönüm noktası olarak bilinen Osmanlı ve Rus imparatorluklarının çöküşü, Birinci Dünya Savaşı’nın hem sebebi hem de sonucu olmasının yanı sıra milyonlarca insanın ölümüne, Ortadoğu ile Avrasya coğrafyasının geri dönüşsüz bir şekilde değişimine de neden oldu. Bu çöküşün etkileri ise günümüzde Türkiye, Arap ülkeleri ve Kafkasya’da hala sürüyor.

İmparatorlukların Çöküşü, Ortadoğu, Rusya ve Avrasya tarihi, uluslararası ilişkiler, etnik çatışmalar ve Birinci Dünya Savaşı ile ilgilenen herkesin ilgisini çekebilecek bir başvuru kaynağı.

Ekleme Tarihi: 9 Eyl 2016 11:10