Ekonomi Güncelleme Tarihi: 9 Ara 2016 11:26

İş Bankası’na yurtdışından 159 milyon ABD Doları tutarında kaynak

Türkiye İş Bankası, yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında Avrupa Yatırım Bankası’ndan 159 milyon ABD Doları tutarında yeni kaynak sağladı.

İş Bankası’na yurtdışından 159 milyon ABD Doları tutarında kaynak

10 yıl ve 13 yıl nihai vadeli iki dilimden oluşan işleme, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından “A-” notu verildi. Sağlanan kaynak, Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF) kapsamında, özel sektör kuruluşlarının sürdürülebilir enerji yatırımları ile Avrupa Yatırım Bankası tarafından belirlenen kriterlere uyan KOBİ'ler ve çalışan sayısı 250 ile 3.000 arasında olan işletmelerin finansmanında kullanılacak.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Avrupa Yatırım Bankası ile 2009 yılından beri işbirliği yapıyoruz. Türkiye ekonomisine fayda sağladığını düşündüğümüz bu işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz. Aldığımız bu kredilerin, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin hayata geçirilmesinin yanı sıra KOBİ’lerin faaliyetlerine önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz. 15 Temmuz ve sonrasında yaşanan gelişmeler, yatırım yapılabilir ülke notunun kaybedilmesi ve küresel piyasalarda süregelen belirsizlik ortamına rağmen, yurtdışından fon sağlamaya devam ediyoruz. Türk bankalarının yurtdışından fon sağlama kabiliyeti her koşulda yüksek. İş Bankası olarak 15 Temmuz sonrası dönemde; sendikasyon, eurotahvil, seküritizasyon ve diğer borçlanma araçları yoluyla yurtdışından sağladığımız kaynak tutarı 2,5 milyar ABD Doları’nı aştı” dedi.

İş Bankası, seküritizasyon piyasalarından 2000 yılından bu yana kaynak sağlıyor. Bankanın, yurt dışı havale akımlarına dayalı olarak 2004 yılında kurduğu program çerçevesinde, reel sektöre aktardığı kaynak tutarı Aralık 2016 itibarıyla 5,6 milyar ABD Dolarını aştı. Söz konusu program kapsamında, en son 21 Ekim 2016 tarihinde 240 milyon ABD Doları tutarında bir işlem gerçekleştiren İş Bankası, bu işlemle birlikte 2016 yılında yurtdışından yaklaşık 400 milyon ABD Doları tutarında seküritizasyon kredisi sağlamış oldu.

Ekleme Tarihi: 9 Ara 2016 11:26