Ekonomi Güncelleme Tarihi: 30 Ara 2016 15:08

İthalat denetimlerinde yeni dönem

Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ithalat denetimlerinde yeni dönem başlıyor

İthalat denetimlerinde yeni dönem

Gelecek yıldan itibaren buzdolabı gibi soğutucu grubu ürünlerden enerji verimliği açısından uygun bulunmayanların ithalatına izin verilmeyeceği, ithal ayakkabıların diokiltin ve krom yönünden de denetimine başlanacağı açıklandı.

Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan ’2017 yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD)’ tebliğlerinin, ticari ve ekonomik gelişmeler, yıl içindeki uygulamalar, mevzuat değişiklikleri, Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükleri çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri dahilinde ve sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, 2017 yılına yönelik olarak Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (G.T.İ.P) ve/veya madde isimlerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yapılan değişiklikler ÜGD Tebliğleri eki listelere yansıtıldığı kaydedilirken, ÜGD Tebliğlerinde 2017 yılına yönelik olarak yapılan düzenlemeler şöyle özetlendi:

"Bazı Tebliğlerde, uygulamada bürokrasinin azaltılmasını sağlayan düzenlemeler yapılmıştır. Tebliğlerin, yıl içinde değişen ya da yenilenen ilgili mevzuatlara uyumu sağlanmıştır. Bazı Tebliğlerin ekli listelerinde bulunan ürünlere yönelik ilgili Türk Standartlarındaki tadil ve revizyonlar düzenlemeye yansıtılmıştır.

Bazı ithal ürünler (gıda paketleme makineleri, matkaplar, bazı led lambalar, evrak imha makineleri vb. elektrikli cihazlar; diş fırçaları ve çocuklar için klozet daraltıcıları gibi tüketici ürünleri) yeni yıldan itibaren denetleme kapsamına alınmıştır. Ağırlıklı olarak CE işareti taşıması gereken ürünlerden oluşan bu ürünler de, tüketici ve kullanıcıların güvenliği kriterleri yönünden denetlenecek; güvensiz olanların yurtiçine girişine izin verilmeyecektir.

İthal elektrikli ürünlerde geçen yıl başlatılan enerji verimliği yönünden de denetim uygulamasının kapsamı genişletilmiştir. Yeni yılda buzdolabı gibi ciddi enerji sarfeden soğutucu grubu ürünler de ithalatta denetlenecektir. Denetimlerde, bu ürünlerin üzerindeki enerji verimliği etiketleri ve özelliklerine bakılacak; uygun bulunmayanların ithaline izin verilmeyecektir.

Ayakkabıların ithalatında ’fitalata’ ilaveten ’diokiltin’ ve ’krom’ yönünden de denetimine yıl içinde başlanacaktır. Böylece ayakkabıda tüketici sağlığının korunmasında ileri bir adım daha atılmış olacaktır. İthal oyuncakların denetimi, Nisan 2017’den itibaren yeni Yönetmelik esas alınarak yapılacaktır. Böylece, oyuncak tanımına alınan yeni ürünler de denetlenecek; ayrıca denetimlerde ilave kriterler aranacaktır. Belirli özelliklere sahip ’kullanılmış elektronik baskı devre kartları’, içlerinde bulunan altın ve gümüşün ülkemizde ayrıştırılması ve işlenebilmesi amacıyla ithal edilebilecektir. Böylelikle, bu kartlarda mevcut olan kıymetli metaller ekonomimize kazandırılabilecektir.

2017/13 sayılı Tebliğ ile 4703 sayılı Kanun’da yer alan idari para cezalarının alt ve üst hadleri, 11/11/2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 474 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen oran esas alınarak artırılmıştır".

(İHA)

Ekleme Tarihi: 30 Ara 2016 15:08