Güncel Güncelleme Tarihi: 15 Tem 2017 00:53

KHK ile görevlerine iade edilenlerin Tam Listesi

Resmi Gazetede yayımlanan 692 sayılı yeni KHK ile çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilen 312 personel görevlerine iade edildi. İşte Görevlerine iade edilen öğretmen, akademisyen ve diğer personeller.

KHK ile görevlerine iade edilenlerin Tam Listesi

Başbakanlık tarafından,  Bakanlar Kurulu'nda onaylandıktan sonra 692 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazetede yayımlandı.

Yeni KHK ile, daha önce görevden alınan 312 parsonel göreve iade edildi.

İŞE DÖNMEK İÇİN 10 GÜN SÜRE

Resmi Gazetede şu ifadeler yer aldı:

(1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

İşte işe iade edilenlerin listesi:

İşte işe iade edilenlerin listesi.pdf

Ekleme Tarihi: 15 Tem 2017 00:53