Nedir Güncelleme Tarihi: 31 Ağu 2020 14:00

Kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl hesaplanıyor?

Mart ayında pandeminin ekonomi üzerindeki etkilerinin gözlemlenmeye başlanması ile iş yerlerinin ekonomik zorluklarını dengeleyebilmek için Kısa çalışma ödeneği uygulaması başladı. Pekiyi Kısa çalışma ödeneği nedir?

para

Kısa çalışma ödeneği uygulaması, Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanması ile 2 ay daha uzatıldı.

Uygulamada daha önce uzatılan süre 31 Ağustos'ta sona eriyordu.

Yeni Koronavirüs Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

Mart ayında pandeminin ekonomi üzerindeki etkilerinin gözlemlenmeye başlanması ile kısa çalışma ödeneği uygulaması devreye sokulmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak ekonomik tedbirler kapsamında, faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği sağlayacak 'kısa çalışma ödeneğinin' devreye sokulacağını açıklamıştı.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

Kısa çalışma ödeneği nasıl hesaplanıyor?

Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirleniyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.

Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılıyor, tamamen faaliyetin durdurulması halinde yapılan ödemeler her halükarda üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.

Son 12 ay asgari ücret alanlar için kısa çalışma ödeneği brüt kazancın yüzde 60'ı. Yani günde 53, ayda 1593 lira. Binde 7,59 damga vergisi kesintisi sonrası asgari ücretlinin hesabına yatan net kısa çalışma ödeneği günde 52,60, ayda 1580 lira oluyor.

Kısa çalışma kapsamında hangi hizmetler sağlanıyor?

İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi

Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi

Bir işyerinde kısa çalışma uygulanması için ne yapılması gerekiyor?

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve iş müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekiyor.

İşçi kısa çalışma ödeneğinden nasıl yararlanıyor?

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması)

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması halinde;

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödeniyor.

Şimdiye kadar kaç kişi yararlandı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasına göre bu dönemde kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 milyon 575 bin 9 çalışan için toplam 16 milyar 578 milyon 955 bin 700 lira ödeme yapıldı.

Ücretsiz izne ayrılanlar ve iş akdi feshedilenler için sağlanan nakdi ücret desteğinden de 1 milyon 901 bin 212 çalışan yararlandı.

Toplam ödeme miktarı 3 milyar 611 milyon 536 bin 114 liraya ulaştı.

Ayrıca 775 bin 252 kişi, bu dönemde toplam 3 milyar 128 milyon 712 bin 413 lira işsizlik ödeneği aldı.

Ekleme Tarihi: 31 Ağu 2020 14:00