Ekonomi Güncelleme Tarihi: 6 Mar 2017 16:45

Memurların 'fazla mesai' ödeme tutarı Açıklandı

2017 yılında fazla çalışma ücreti ödenecek personel ile bunlara yapılan ödeme tutarları açıklandı.

Memurların 'fazla mesai' ödeme tutarı Açıklandı

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın K Cetveli'nde fazla çalışma ücreti verilecek personel ile bunlara yapılacak ödeme tutarları ile süreleri belirlendi.

Yeni Şafak'tan  Ahmet Ünlü yazdı;

SAAT BAŞI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ KİMLERE ÖDENİR, TUTARI NE KADARDIR?

657 sayılı Kanun'un 178'inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında saat başına yapılacak ödeme 1,83 Türk Lirası'dır. (399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 30'uncu maddesinin (a) bendi dâhil olmak üzere özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretleri için bu saat ücreti esas alınır.)

İŞÇİ VE MEMURLARIN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ ARASINDA UÇURUM VAR

4857 sayılı İş Kanunu'nun 41, 42, 43 ve 44'üncü maddesinde işçilere yapılacak fazla çalışma ücretinin ve şartlarının detaylarına yer verilmiştir. Bu çerçevede her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenmekte ve yıllık fazla çalışmanın süresi 270 saatten fazla olamamaktadır. Ayrıca, toplu sözleşmeyle yüzde elli rakamı daha da arttırılabilmektedir. Aşağıda yer alan açıklamalarda da görüleceği üzere, memurlara yapılan sembolik fazla çalışma ücreti ile işçilere yapılan fazla çalışma ücreti arasında uçurum vardır.

BAKANLIK ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞANLARA ÖDENECEK TUTAR

Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerinde 657 sayılı Kanun'a tabi fiilen çalışan personele (makam şoförleri dahil) ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 1,93 Türk Lirası'dır. 90*1,93 = 173,7 TL'yi geçemeyecektir. Özel kalem müdürlüklerinde ise çalışacak personel için sayı sınırı yoktur.

GENEL MÜDÜR VE ÜSTÜ BİRİM YÖNETİCİLERİNİN YANINDA ÇALIŞANLAR NE KADAR ALACAK?

Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı (Bakanlıklar), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla  Genelkurmay Başkanlığı,  Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile  Jandarma Genel Komutanlığı ve  Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri,  Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 1,93 Türk Lirası'dır. Azami ödenecek tutar ise 90*1,93= 173,7 TL'dir. Birim yöneticisi olmayan Bakan Yardımcıları ile Müsteşar Yardımcılarının yanında çalışanlar fazla çalışma ücreti alamazlar.

GENEL MÜDÜRLÜK ŞOFÖRLERİ NE KADAR ALACAK?

Bakanlıklar ve  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarına ait kadrolarda görev yapan şoförlere ayda 60 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 1,93 Türk Lirası'dır. Azami ödenecek tutar ise 60*1,93 = 115,8 TL'dir.

ÖĞRENCİ YURTLARINDA ÇALIŞAN PERSONELE NE KADAR ÖDENECEK?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, yıllık olarak  Maliye Bakanlığı'nca tespit edilecek azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 1,83 Türk Lirası'dır. Azami ödenecek tutar ise 90*1,83 = 164,7 TL'dir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞANLAR NE KADAR ALACAK?

Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden,  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nce düzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilen ve fiilen görev yapanlara,  Anadolu Üniversitesi'nin talebi üzerine yıllık olarak  Maliye Bakanlığı'nca tespit edilecek azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak ve  Anadolu Üniversitesi tarafından açıköğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarına aktarılan öğrenci katkı paylarından ödenmek şartıyla ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 3,15 Türk Lirası'dır. Azami ödenecek tutar ise 60*3,15 = 189 TL'dir.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDE ÇALIŞANLARA NE KADAR ÖDENECEK?

Boğaziçi Üniversitesi  Kandilli Rasathanesi ve  Deprem Araştırma Enstitüsü'nde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, yıllık olarak  Maliye Bakanlığı'nca tespit edilecek olan azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 1,83 Türk Lirası'dır. Azami ödenecek tutar ise 60*1,83 = 109,8 TL'dir.

MEB İDARİ PERSONELİNE NE KADAR ÖDENECEK?

2547 sayılı Kanun'un 45'inci maddesinin (d) bendi hükmü uyarınca, mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan  Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline (yardımcı hizmetler sınıfı personeli dahil), yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına yapılacak ödeme 3,15 Türk Lirası'dır. Azami ödenecek tutar ise 100*3,15 = 315 TL'dir.

DERNEKLERİN DENETİMİ AMACIYLA GÖREVLENDİRİLENLER NE KADAR ALACAK?

5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulan derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerince görevlendirilen 657 sayılı Kanun'a tabi personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkânı bulunmayanlara,  İçişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine yıllık olarak  Maliye Bakanlığı'nca tespit edilecek olan azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 1,83 Türk Lirası'dır. Azami ödenecek tutar ise 90*1,83 = 164,7 TL'dir.

HER DERECELİ OKULLARIN ATÖLYE VE BİRİMLERİNDE ÇALIŞANLAR NE KADAR ALACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanun uyarınca ödeme yapılanlar ile şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç): öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla, okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher iş saati için ödenecek fazla çalışma ücretleri 7,55 Türk Lirası'nı geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince, personelin üretime katkıları ve işçilik payı göz önünde bulundurularak tespit edilir.

Ekleme Tarihi: 6 Mar 2017 16:45