Köşe Yazısı Güncelleme Tarihi: 4 Mar 2023 00:20

Saf Altın

Çevremizdeki her birimiz saf altının şekil almış formlarıyız. Fakat eritildiğimizde hepimizin Özü aynıdır.

Mutluluk

Bunun dışındaki tüm formlar geçicidirler.(fanidirler) ve sürekli akış halindedirler.

Ayrıca onlar Kutupluluk ve Sebep-Sonuç Yasası' na tabidirler.

İşte beden ve zihin de geçicidir ve yaşamda bedenlerimiz doğum ve ölüme tabidir.

Aynı zamanda biliyoruz ki dünya ancak bedensel duyular ve zihin aracılığı ile bilinebilir.

Her şeyin varlığı ve şekli zihne bağlıdır (zihne göredir). Her bakan göz kadar dünya vardır. Kişİden kişiye göre değişir.

Bilmek, düşünmek, sebep sonuçlar çıkarmak, zihinsel bir üründür. Ve zihnin huzursuz, değişkenliğine göre dünyamız sürekli değişmektedir.

sevgi

Bunların hepsinin olmayanıdır ÖZ. Tek öznesidir yaşamın. Tüm yüklemlerden arınmış. Kişilik kavramlarının dışında. Ama hepsini de kapsayan…

Tüm dünyaya projekte ettiğimiz bu zihinsel görüntüleri gerçekliğimiz sanıyoruz.

Aslında kendi kurduğumuz sınırlarla, duygularla, beden algısıyla yaşıyoruz. Bir kutunun içinde...

Bunlarla sınrlanmamış bu "Öz"ü idrak edip özgürleşme zamanımız gelmedi mi insan olarak ?

İşte, gerçek dünyayı deneyimleyen bu zihin, beden değil yani her şeyin onun içinde meydana çıktığı, göründüğü Öz'dür. "ÖZ" ki , dünyadaki tüm bu tekamülün; içinde her şeyin olduğu farkındalıktır.

Öz boşluktur.Ama bu boşluk tüm saf potansiyeli içinde barındıran bir doluluktur. Zamanın ötesinde ,sınırsız , Sevgi ve tüm farklılıkları birleyen bir Güzellik ve naifliktedir.

SEVGİYLE…

Ekleme Tarihi: 3 Mar 2023 23:00