Köşe Yazısı Güncelleme Tarihi: 24 Mar 2024 14:00

Terazi Burcuna Ay Tutulması'nda olacakları aklınız almayacak

Her şey alt üst olmuş durumda, bu altı aylık süreçte beklenmeyeni bekle, alışagelmişin dışında, olağanüstü olaylar, devrimler, ayaklanmalar, süpriz gelişmeler..

Ay tutulması

GÖKYÜZÜNÜN MATEMATİĞİNDE TERAZİ BURCUNDA AY TUTULMASI

Eskişehir semalarına göre ikizler görünümlü terazi burcu karakteriyle başlayan, ilahi sevginin evinden bizi selamlayan terazi burcundaki bu dolunay, altı ay etkisi devam eden ay tutulması eşliğinde bizlerle birlikte.

Her şey alt üst olmuş durumda, bu altı aylık süreçte beklenmeyeni bekle, alışagelmişin dışında, olağanüstü olaylar, devrimler, ayaklanmalar, süpriz gelişmeler, aniden gerçekleşen değişimler yaşadığımız evrende, gezegenimiz dünyada ve ülkemizde olacakları işaret eder.

Kardinal noktalardaki hava elementi ve ateş elementi baskınlığı, bu hususları provake eder, tabiri caizse ateşe körükle gider.

terazi burcu

Haritanın genelinde toprak azlığı var, bu da tabirimizden yangını söndüremediği gibi üstüne bir de, bizim elle tutulur somut gerçeklerden uzaklaşıp manüplatif olayların hallerin etkisi altında olacağımızı da gösterir.

Kişisel bazda düşündüğümüzde gökyüzünün Matematiğinde Biz’den Ben’e ulaşmamızı, duygularımız bizi benden bize götüreceği için de içsel bir ikilem oluşurken, aksın öbür ucunda da durumlar benzerdir.

Ben olarak parlamamızı ve bu parlayışla da bize ulaşmamızı talep eder. 5-11 aksındaki bu ters duruş ile kaç defa alt üst oluyor bilincimiz dahi.

Böylesi yinelemelerin asıl gayesi görünmeyeni aşikar eylemektir ve alışılagelmiş yaşamdan ziyade, o bilinmeyenin bize daha iyi geleceğini de ifade eder.

Ve ayrıca Şems Tebriz’inin sözünü de hatırlatır bizlere:

“Düzenim bozulur hayatım alt üst olur diye endişe etme, nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını?”

Buradaki en büyük mücadele kendi içimizdedir. Peygamberimizin de ifade ettiği Cihad-ı Ekber aslında bunu anlatır.

Terazi koç düzleminde 5-11 aksı kendimizden kendimizi iyileştirmemizi talep eder. Ancak o zaman Ben BİZ olmayı bilir ve Biz’in içinde elif olmayıda bilir.

ay halleri

Ve bu mücadele hususunda akışla gelen dizeler;

Hesaplaşma vakti, Kurduğumuz tüm bağlar; Görünür görünmez… Canlı cansız… Alemler içinde biz, Bizim içimizde alemler… Tüm varlıklar ile! Kendinle baş başasın! Çoktan başladı hengame, Hatırla! Nasıl varılır yüzleşmeden selamete? Cihad-ı ekberden muvaffakiyete? Eminlik ile ilerle Başaracağına inanarak adım at Denge de olmak asıl olan merkezinde Ve içimizdeki alemlerde Adil olmak Elif olmak Hem kendine hem alemlere Vav olmak ruh beden zihin ile… Samimiyet ile Dürüstlük ile Yol al , Kendinden kendine!

Kutsal kitabımız da bize ne güzel bir uyarı vardır “**Siz hiç akil etmez misiniz?**” diye. Akli irademizle nefsimiz arasındaki mücadeledir aynı zamanda.

Daha da açık ifade edersek nefis dediğimiz, irademizi esir alan manüple eden hususlar ve bizi bizden uzaklaştıran haller ile ben arasındaki mücadeledir.

dolunay

Yunus Emre’mizin sözündeki;

Beni bende demen, ben de değilim
Bir ben vardır bende, benden içeru

Dizlerinde geçen Ben’ dir bizim altını çizdiğimiz önemsediğimiz. Bu mücadele de bir sır vardır, kendin hakkında BEN hakında.

Sır sensin Sırrın sırrı da sensin Dön kendine bak Nefsine sırtın Dön Ancak onunla o zaman ayna gibi yüz yüze olursun Lakin sen senin için kim olduğunu bulman için Evvelden kim olduğuna karar vermelisin. Karar vermelisin ki gördüğün bir başkası olmasın! Nefsine zulmetme, başkalarına da zumletme. Zulüm dünya ve ahirette insanı bataklığa atar. Zulüm kalbi karartır, yüzü siyaha çevirir. Zulüm yolunu bırak, zalime yardım etme ve zalime dönüşme! Karar verme vaktin geldi. Sen kimsin?

Tüm kimliklerimiz ruhumuzda sırlıdır. O sırrın kilidi dışardan değil içerden açılır. Aramakla bulamazsın lakin bulduğunda anlarsın.

Tutulma bize hiç ummadığımız yerden güzellikler sunabildiği gibi belalar da sunacak. Burada kimin hissesine ne düşecek hepimiz iyi biliyoruz aslında. Yaradan ne ceza verendir ne de mükafat verendir. O yaratılmış olanı ilahi sevgiyle kucaklayandır.

Biz onu cüzzi irademizle tanımlar yargılar sorgularız. Ve kendi kendimizedir tüm düşmanlığımızda dostluğumuz da.

Zalime merhamet Mazlûma ihanettir! Maraz doğar!

İlahi yasalar ve uyarılar bellidir. Açıktır! Nettir! Aşikardır! Biz seçimlerimizle yaptıklarımızla ekimi yaparız, biçtiğimiz bizim ektiğimizin ürünüdür. Ne bir ödül vardır ne de bir ceza vardır!

Ne ektiysen onu biçeceğin gerçeğidir. Kendi yaptıklarından başkalarını mesul tutmak yerine, bahane üretmek yerine veya kendine zulüm etmek yerine, insana insanca yaşamayı öğreten kutsal kitabımızı rehber edinmek ilahi yasaları öğrenmek kurtarıcı çözümdür!

Ay tutulması

Tutulmayı anlatan Canan Acar dizeleri ile;

Kurtarıcı bekleme beyhude! Sana senden başkası nafile! Kahraman arama başka yerde! Hatırla! Ol kahraman senin içinde!

Aşkla ilimle lütufla Selamen selame tüm yaratılmışlara…

Ekleme Tarihi: 24 Mar 2024 14:00