Medya Güncelleme Tarihi: 12 Tem 2017 01:07

"TRT'nin adı ya T-RTE ya da 'Reisin Sesi' olsun!"

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, ‘tarafsız’ kamu yayıncısı TRT’nin ‘iktidarın yayın organı haline geldiği’ gerekçesiyle TRT adına yapılan zorunlu vergi kesintilerinin kaldırılması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Tüm, kurum 'tarafsız yayın' yapmayacaksa adının değiştirilmesini talep etti. 

CHP’li Tüm: Adı T-RTE olarak değiştirilmeli

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, TRT’nin en son Adalet Yürüyüşü için kullandığı KJ’deki ‘sözde’ ifadesini hatırlatan CHP’li Tüm şunları söyledi: “Milyonların yüreğinde umut yeşertmiş yürüyüşümüz için ‘sözde’ ifadesini kullanan TRT, ‘sözde’ resmî ve tarafsız bir devlet televizyonu ama yıllardır iktidarın yayın organı gibi çalışıyor. Kanaldaki tartışma programlarında muhalefeti terörle ilişkilendirmek adına birtakım kişilere sürekli Saray amigoluğu yaptırılıyor, toplumsal muhalefeti baskılamak ve susturmak adına saldırgan bir yayın politikası izleniyor. TRT adında yazan Türkiye ismini bu yayıncılık anlayışıyla artık hiçbir şekilde hak etmemektedir. TRT ya kendi ismiyle uyumlu şekilde gerçekten tarafsız, bağımsız ve yasalarda belirtildiği üzere iktidardan tümüyle özerk hale getirilecek şekilde yeniden düzenlenmeli ya da en azından dürüstlük adına ismi ‘T-RTE’ veya ‘Reisinin Sesi’ olarak değiştirilmelidir. Diğer taraftan, TRT’nin memur alırken mülakatlarda yaptığı adaletsizlikler, toplumsal değerleri suistimal eden yayınları gibi birçok konu da yine kurumun itibarını çok ciddi şekilde zedelemiştir. Biz yürüyüşte bu kişilerin halkın vergileriyle yandaşlık yapmasın diye de ‘adalet’ dedik ve ben bu adaletsizliğin bir nebze giderilmesi adına TRT için halktan alınan zorunlu kesintilerin kaldırılması için kanun teklifi veriyorum.”

“Yurttaşlar kampanya yapıyor”

TRT’nin ‘taraflı yayınlarıyla toplumsal bütünleşmeyi de engellediğini’ belirten CHP’li Tüm’ün kanun teklifi gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Gelirinin yüzde 86’sı yurttaşlardan kesilen vergilerle finanse eden ve Anayasanın 133. Maddesi ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanunu uyarınca tarafsız bir kamu tüzel kişiliğe sahip olması gereken Türkiye’nin tek kamu yayın kuruluşu TRT’nin muhalif parti ve oluşumlara yönelik bu saldırgan tutumu, kamuoyunda TRT’nin kurumsal varlığını sorgulatır hale getirmiş ve sosyal medyada ‘TRT kapatılsın’, ‘TRT özelleştirilsin’ gibi kampanyaların konusu haline getirmiştir. Toplum nezdinde itibarını ve kurucu ilkelerini kaybeden ve bir partinin adeta yayın organı haline gelen TRT’nin yurttaşlardan alınan yüksek vergilerle finanse edilmesi hukuka aykırı bir durum oluşturmaktadır ve ‘fiili duruma hukuki bir yol aranması’ ihtiyacını doğurmaktadır.”

Teklifte neler var?

CHP’li Tüm’ün TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifinde şu değişiklikler isteniyor:

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 15/12/1984 tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nun “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Madde 1- Bu kanun Türkiye Radyo – Televizyon Kurumuna devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.”

MADDE 2- 15/12/1984 tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nun ‘Gelirler’ başlıklı 2 inci maddesinin a ve b bentleri kaldırılmıştır.

MADDE 3- 15/12/1984 tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nun ‘Cihazların İmalat ve İthalatı ile Gümrük Girişleri başlıklı 3üncü maddesi kaldırılmıştır.

MADDE 4- 15/12/1984 tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nun ‘Tahsilat’ başlıklı 5 inci maddesi, ‘Ceza Hükmü’ başlıklı 6ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 15/12/1984 tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan ‘bandrol ve etiketler ile ilgili diğer hususlar’ ibaresi madde metninden çıkarılmış olup, aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- 15/12/1984 tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nun Geçici 1inci, Geçici 2nci, Geçici 3üncü, Geçici 4üncü, Geçici 5inci ve Geçici 6ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8-Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ekleme Tarihi: 12 Tem 2017 01:07