Politika Güncelleme Tarihi: 22 Şub 2017 08:34

"Türk anayasası bir utançtan kurtarılmaktadır"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde iki ayrı yargı, iki ayrı usul ve iki ayrı hukuk uygulamasına son verilip, yargı birliği sağlanmaktadır. Türk anayasası ve hukuk devleti, siviller ile askerlerin ayrı hukuka ve ayrı yargıya tabi olma ayıbından, utancından kurtarılmaktadır” dedi. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hukuk devleti niteliğini güçlendirdiğini söyleyen Bozdağ, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, cumhuriyetimizin hukuk devleti niteliğini güçlendirmektedir. Çünkü; Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, mahkemelerin bağımsızlığı yanında tarafsızlığı da anayasal güvenceye kavuşturulmaktadır. Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelere aittir. Cumhurbaşkanının yargıya dair görevlerinde değişiklik yapılmadı.

Bugün Türkiye’de iki ayrı yargı, iki ayrı yargılama usulü ve iki ayrı hukuk vardır. Bir yanda sivil yargı, diğer yanda askeri yargı var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde iki ayrı yargı, iki ayrı usul ve iki ayrı hukuk uygulamasına son verilip yargı birliği sağlanmaktadır. Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılmaktadır. Askeri Yargıtay Yargıtay’da, AYİM ise Danıştay’da birleştirilmektedir. Böylece Türk anayasası ve hukuk devleti, siviller ile askerlerin ayrı hukuka ve ayrı yargıya tabi olma ayıbından, utancından kurtarılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANINA YARGI YOLU AÇILIYOR”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanın, vatana ihanet dahil işlediği iddia edilen bütün suçlardan dolayı cezai sorumluluğunun bulunduğuna işaret eden Bozdağ, mesajının devamında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanının tek başına imzaladığı işler ile resen imzaladığı emir ve kararlar aleyhine ilk defa yargı yolu açılmaktadır. Cumhurbaşkanının her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Cumhurbaşkanının yargı denetimi dışı hiçbir eylem ve işlemi yoktur. Bugünkü anayasaya göre Cumhurbaşkanının siyasi sorumluluğu ve kanunlarımızda olmayan vatana ihanet suçu dışında cezai sorumluğu yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili seçimi ve yerel yönetimler seçimleriyle halk denetimi vardır.

Ayrıca TBMM, hem yasama hem de gündem dışı, grup önerisi, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturmasıyla cumhurbaşkanını denetler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanın, vatana ihanet dahil işlediği iddia edilen bütün suçlardan dolayı cezai sorumluluğu var. Yargının bölünmesine ve ayrışmasına yol açan ve yargıya büyük zarar veren HSYK üyeliği seçim usulü değiştirilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde HSK üyeleri, milletin seçtiği cumhurbaşkanı ve milletin seçtiği TBMM tarafından seçilecektir. Bütün bunlar yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirdiği gibi hukuk devletini de tahkim etmektedir. Yargının bağımsızlığını/tarafsızlığını güçlendirdiği, hukuk devletini tahkim ettiği için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ‘Evet’ diyorum.”

(Caner Ünver / İHA)

Ekleme Tarihi: 22 Şub 2017 08:34