Köşe Yazısı Güncelleme Tarihi: 13 Eyl 2023 13:00

Üst Kurum

İnsanlık, tarihi boyunca topluluklar oluşturarak yaşamış ve yaşamaktadır.

sosyal patlama

Bilinen tarih boyunca , mağara devrinden günümüzdeki devletlere kadar çeşitli topluluklar ve yönetim sistemlerioluşturduk .

İnsanlar için topluluk oluşturarak yaşamak nefes almak gibi bir mecburiyettir. İnsanlık tarihinde yalnız yaşayan insanın adı geçmez.

Tarih için topluluk gerekmektedir. Yalnız yaşayan insanın tarihi olmaz , anıları olur ve bu anılar ölümle yok olur.

Tek bir insan çok insandan güçsüz ve savunmasızdır. Toplulukların oluşmasının ilk ana sebebi güvenlik olmuştur . İnsanın toplulukta kendini güvende hissetmesi duygusu topluluk yaşantısının ana kaynağıdır.

Tabiki insanların oluşturduğu toplulukların bir yönetim sisteminin olması gereklidir. Yönetim sistemi olmayan bir topluluk insanlık tarihinde görülmemiştir . Bırakın devletleri inzivaya çekilen din adamları içinde bile bir Hiyerarşi , bir yönetim vardır.

Günümüz modern zamanlarında sahip olduğumuz haklar veya değerlerimizin korunması , bir topluluğun yönetim sisteminin içinde olmamızı gerektiriyor.

Dünyada çeşitli yönetim sistemleri mevcuttur. Bir kaçını Cumhuriyet , monarşi, tek parti rejimi , askeri diktatörlük olarak sayabilirim .

Yönetim sistemleri üzerine bir üst Kurum gerekliliği , gereksizliği veya fayda ve zararları hakkında okuyucunun düşünmesi ve yeni fikirler oluşturması amacıyla bu denemeyi yazmaya karar verdim.

Neden böyle bir üst kuruma ihtiyaç olabilir ?

Ancak mevcut yönetim sisteminin tıkanması , yetersizliği veya çalışmasında problem olması hallerinde bir üst kuruma ihtiyaç olabilir.

Aynı soruyu neden böyle bir üst kuruma ihtiyaç olmayabilir diye sorabiliriz.

Mevcut yönetim sisteminin çalışmasından sistemde olanlar memnunsa gerekli olmayan bir oluşum olarak gözükebilir.

Gereksiz bir oluşum karışık bir yönetim sistemine sebep olabilir.

Yönetim sistemlerinde oluşan tıkanma ve yetersizliklerin sonuçları dünya tarihinde toplumsal patlamalar olarak görülmüştür.

Dünya tarihinin yakın zamanlarını göz önüne alırsak , Fransız devriminden , Arap baharına kadar tarihte meydana gelen çok sayıda toplumsal patlamalar herkesçe bilinmektedir .

Yakın zamanda meydana gelen ve Arap baharı olarak adlandırılan , genel olarak yönetim sistemlerinde yaşanan sıkıntılar toplumsal patlamalara neden olmuştur.

Yönetim sistemindeki sıkıntılar ve yetersizliklerden dolayı meydana gelen toplumsal patlamalar , bu olayları meydana getiren sıkıntılardan çok daha fazla olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmıştır . İç savaş, kargaşa , güvensiz ortamlar , Ekonomik yıkım, kurumların çalışmaması gibi.

Oysa yönetim sisteminin sıkıntılarını veya yetersizliklerini çözebilecek bir üst kurum tarafından zamanında yapılacak müdahale ile toplumsal patlamalar engellenebilir.

Tarihte yönetim sistemlerinde oluşan sorunların yarattığı toplumsal patlamalar saymakla bitmez.

Yönetim sistemlerinin yetersiz kaldığı ve çözemediği sorunları çözen veya bu sorunlar çıkmadan önce gerekli tedbirleri alabilecek bir üst kurum gerekliliğini oldukça mantıklı buluyorum.

Peki nasıl bir üst kurum olacak görevleri , yetkileri , gücü neler olacak?

Bu konu her alanda teknik bilgi gerektiren dallarında uzman ve tecrübeli insanlarca çalışma yapılması gereken bir konudur.

Kesin olan temel mantık , toplumda yaşayan insanların düşünce , görüş ve fikirleri ne olursa olsun oluşacak üst kurum tüm toplum bireylerince kabul gören ve onaylanması gereken bir olgu olmalıdır.

Teknikte veya sosyal sistemlerde çok açık bir sonuç vardır. Tıkanan sistemler mutlaka patlar.

Ekleme Tarihi: 13 Eyl 2023 13:00