Yaşam Güncelleme Tarihi: 20 Mar 2024 13:00

Yakın gelecekte Z Kuşağı'nın bekleyen tehlike

Akademisyen Sosyolog Dr. Ayşe Betül Tanrıverdi'nin Z Kuşağı araştırma bir gerçekliği ortaya koydu.

Z kuşağı 1

Z Kuşağı Rahatlığı Tercih Ediyor: Sosyologdan Dikkat Çeken Analiz

Akademisyen Sosyolog Dr. Ayşe Betül Tanrıverdi'nin araştırması, Z kuşağının rahatlığı tercih ettiğini ve herhangi bir zorlukla karşılaştığında üstesinden gelmekte güçlük yaşadığını ortaya koyuyor. Tanrıverdi'nin çalışması, kuşaklar arasındaki tüketim alışkanlıkları, kültürel değerler ve yaşam tarzlarındaki farklılıkları da inceliyor.

Kuşaklar Arası Çatışma:

Farklı yaş gruplarının tüketim tercihlerinde önemli farklılıklar olduğunu belirten Tanrıverdi, yaşlı ve genç nesil arasındaki çatışmaların her dönem görülmekte olduğunu ve yaygınlaştığını ifade ediyor.

X Kuşağı Tutumlu, Z Kuşağı Gösterişli:

Tanrıverdi'nin araştırmasına göre, X kuşağı geçmişte yaşadığı zorluklardan dolayı alışveriş yaparken ürünün gerekliliği üzerine düşünürken, Z kuşağı gösterişli ürünleri tercih ediyor.

Z kuşağı

Z Kuşağı Zorluklarla Başa Çıkmakta Zorlanıyor:

Araştırma, Z kuşağının rahatlığı tercih etmesi nedeniyle herhangi bir zorlukla karşılaştığında üstesinden gelmekte güçlük yaşadığını da ortaya koyuyor.

Sosyal ve Çevresel Riskler:

Tanrıverdi, ekonomik politikalarda sosyal ve çevresel önceliklere yeterince yer verilmemesinin kuşaklar açısından risk oluşturabileceğini de vurguluyor.

Ek Bilgiler:

  • Tanrıverdi'nin araştırması 2022-2023 yıllarında yapıldı ve 2023 yılının ortalarında yayımlandı.
  • 2024 yılı itibarıyla 19-29 yaş grubuna Z kuşağı deniyor.
  • Tanrıverdi, araştırmaya katılan kişilerin 2024 yılı itibarıyla tekrar değerlendirilebileceğini söylüyor.

Ekleme Tarihi: 20 Mar 2024 13:00