Bilim ve Teknoloji Güncelleme Tarihi: 13 Ağu 2018 22:13

Yapay zeka büyümenin anahtarı olacak

Yapay zeka alanındaki yenilikler tüketiciyi ve iş hayatını farklı yönlerde etkiliyor. Yapay zeka, pazarlama alanında da yeni ufuklar açıyor. Yapay zekanın tüm sektörlerde yüzde 2’ye yakın büyümeye neden olacağını belirtti.

Yapay zeka büyümenin anahtarı olacak

Kadir Has Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nimet Uray, yapay zekanın tüm sektörlerde %2’ye yakın büyümeye neden olacağını belirtti.

Yapay zeka teknolojisi bir çok sektöre önemli katkı sağlıyor. Hangi nitelikte tüketicilerle etkileşim halinde olduğunu anlamak ve geleceğe ilişkin doğru davranış tahminlerinde bulunmak yapay zeka teknolojileri ile mümkün olabiliyor.

“2035 YILINA KADAR %40 VERİMLİLİK ARTIŞI YAŞANACAK”

Yapay zeka teknolojisi, firmaların kullanıcı davranışını tahmin etmeye, marka veya firmayı terk etme ihtimali olan müşterileri önceden belirlemeye, özendirici teşvikler sağlamaya, onları kazanmaya ve mevcut müşterileri doğru stratejiler ile elde tutmaya yardımcı oluyor. Yüz tanıma, bir diğer yapay zeka temelli teknoloji olarak özellikle perakende ve online reklamcılık gibi kampanyalarda önemli katkılar sağlıyor.

Kadir Has Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Dr. Nimet Uray; “Yapılan araştırmalara göre yapay zeka teknolojisi ile 2035 yılına kadar tüm endüstrilerde en az % 2’ye yakın bir büyüme ve %40’lık verimlilik artışı yaşanacak. Yapay zeka teknolojisi müşterilerin tercih, beğeni, satın alma vb tutum ve davranışları hakkında veri sağlamayı çok daha ucuz ve kolay hale getiriyor. Pazarlamacılar böylelikle mesajlarını müşteri davranışına göre farklı kanallarla iletebiliyor. Pazarlama yöneticileri yapay zeka teknolojisi ile hedef kitlelerine çok daha güçlü ve etkin yolla ulaşabiliyor. Dolayısıyla yapay zeka ile etkin pazar bölümlendirme ve kişiselleştirilmiş pazarlama stratejileri geliştirmek mümkün hale geliyor” dedi.

Yaşantımıza şimdiden giren Sanal Asistan Teknolojileri’nin gelecekte tüketici karar verme sürecini doğrudan etkileyebileceğini de belirten Kadir Has Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Dr. Nimet Uray, SAT’ların tüketici karar verme sürecinde rolü arttıkça, pazar bölümlendirme, hedef kitle tanımlama, fikir liderlerini belirleme, konumlandırma vemarka stratejilerinde ezberin bozulabileceğini, oyunun kurallarının yeniden belirlenmesi gerekeceğini belirtiyor.

Dr. Nimet Uray; “Yapay zeka ile uygun yetenekler geliştirmek için öncelikle mevcut ve potansiyel kullanıcıları anlamak gerekiyor. Yapay zeka teknolojisi, tekrarlanmış işlerde büyük miktarda veriyi sınıflandırarak otomatik hale getiriyor. Bu açıdan baktığımız zaman pazarlama uzmanlarının veri analitiği konusunda detaylı bilgi sahibi olmaları, çıktılardan anlamlı bulgular elde etmeleri ve çıkan sonuçları yorumlayarak, bilgileri müşteri davranış ya da tutumu ile ilişkilendirebilecek alt yapıya sahip olmaları gerekiyor. Ancak, yapay zeka teknolojisinin duygusal boyutta yorum yapma ve sonuç ortaya koyma kapasitesinin sınırlı olduğu unutulmamalı. Pazarlama uzmanlarının yapay zeka teknolojisinin katkılarından yararlanmak, tüketici deneyimini derinden anlamak ve deneyim haritasını çıkarabilmek amacıyla, empati ve duygusal zeka yeteneklerini de geliştirmesi ve yapay zeka teknolojisi ile entegre olarak kullanması büyük önem taşıyor.” şeklinde bilgi verdi.

Ekleme Tarihi: 13 Ağu 2018 22:13