Köşe Yazısı Güncelleme Tarihi: 24 May 2024 14:47

Yapay Zeka insanlığın dostu mu düşmanı mı olacak?

İnsanoğlu toplumsal yaşamak üzere kurgulanmış bir varlıktır. Tarih boyunca pek çok yönetim sistemi kurmuş fakat aradığı toplumsal mutluluğa ulaşamamıştır.

yapay zeka 3

İnsanoğlu toplumsal yaşamak üzere kurgulanmış bir varlıktır. Tarih boyunca pek çok yönetim sistemi kurmuş fakat aradığı toplumsal mutluluğa ulaşamamıştır.

Günümüz modern dünyasında en iyi kabul edilen yönetim sistemleri bile pek çok eleştiri almakta ve yönetim sisteminden kaynaklanan toplumsal huzursuzluklar meydana gelmektedir.

Tüm yönetim sistemleri en temelde insanın insanı yönetmesi şeklindedir. İnsan duyguları olan hata yapabilen bir varlıktır.

Sonuçta yönetim erkine sahip olan insanların yaptıkları hatalar nedeniyle toplumsal sıkıntılar meydana gelmektedir.

Günümüzde hızla gelişen yapay zekaya yönetim erkinin görev olarak verilmesi fikri üzerine bir çalışma olacaktır bu yazımız.

Günümüzde yapay zekanın insanları işsiz bırakacağı insanları köleleştireceği hatta insanları yok edeceği söylemleri yazıları filmleri çok yaygın. yapay-zeka Yapay zeka ile ilgili belirtilen şekillerde konuşmalarda tek bir soru soruyorum neden yapsın ne amacı var niçin yapay zekanın kendisine sağlayacağı fayda nedir?

Bu komplo teorilerini üretenler bu sorularıma cevap veremiyorlar.

Yapay zeka insani özellikler ve vasıflar taşımaz. Çıkar ilişkileri yoktur ayrımcılık yapmaz, kendi çıkarlarını başka çıkarların üzerinde tutmaz zaten kendisinin de çıkarları yoktur. Zengin olmak, güçlü olmak, kudret sahibi olmak... Bunlar yapay zeka için anlamsızdır.Ya adaletsiz davranır mı, kendisine verilen hukuk kurallarının asla dışına çıkmaz, çıkması için bir sebep yoktur mutlak adaletlidir

yapay-zeka-2

Dünya üzerinde 8,5 milyar insan yaşamaktadır. 8,5 milyar insanın her biri bizzat yönetim erkine sahip olan yapay zeka ile iletişim kurarak tüm talep istek ve durumlar hakkında bilgi verebilir bilgi alabilir yorumlar yapabilir.

Ne kadar büyük bir bürokrasi ağı kurarsanız kurun asla yönetim erki ile birebir temas kuramazsınız ama yapay zekanın yönetim erkine sahip olduğu bir düzende herkes fikirlerini rahatlıkla iletebilir.

Yapay zekanın yönetim erkinde olduğu bir dünyada kaynaklar israflıca kullanılabilir mi?

Toplumun çoğunluğu için en optimal düzeyde kullanılacağı kesindir. Günümüz yönetim sistemlerinin en büyük sorunu olan kaynakların adil dağılımının sağlanmasında yapay zekanın mutlak adaletli davranacağı kesindir.

Toplum kaynakların nasıl dağıtılacağı hususundaki bilgileri yapay zekaya vererek bu bilgiler üzerinden optimal dağılımın sağlanacağı kesindir.

Yapay zekanın yönetim erkeğinde olduğu bir düzende toplumun ortak yararını gözeteceği kesindir.

Yapay zekanın yönetim erkinde olduğu bir Toplumsal Yönetim Sisteminde insanoğlunun genel olarak kabul ettiği tüm kurallar çerçevesinde adil bir yönetim tarzını Yapay Zeka oluşturabilir.

İnsanoğlunun refah seviyesinin tarih boyunca en yüksek olduğu toplumlar köleliğin en yüksek olduğu toplumlardır bedava iş gücü refahın anahtarıdır.

yapay-zeka-4

Bırakın işlerimizi Yapay Zeka yapsın robotlar yapsın kısa olan hayatımızın büyük kısmını klavyedeki tuşlara basarak ürünler üreterek geçirmekten kurtulma yoluna ulaştık.

Artık İnsanoğlu kendini sanata bilime ilerlemeye mutluluğa adayabilir.

Ekleme Tarihi: 24 May 2024 14:00