Köşe Yazısı

Yaşasın Gençlik.....

Yaşasın Gençlik.....

İşte harika bir TÜİK çalışması konu gençlik.

Ülkemizin kurucusu Atatürk ü hemen analım ünlü sözünü hatırlayalım.

"Benim bütün ümidim gençliktedir."

Pekiyi, öncelikle TÜİK'e göre genç kimdir? 

TÜİK 15-24 yaş arası vatandaşlarımızı genç kabul ediyor. Ülkemizde genç nüfusun toplam nüfusa oranı %15,3 olarak hesaplanmış. Neredeyse her 7 kişiden biri genç.

Yalnız aşağıdaki istatistik açıklamasına göre genç erkekler genç kadınlardan birazcık fazla gerçi artık yabancı kadınlarla evlenen genç erkek sayımız hızla artıyor. Bu durumu dengeler. Düşündüm de evleneceğimiz kadınları bile ithal ediyoruz bizim ülkemizin ithalat sorunumuz zor bir sorun.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 289 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,3'ünü oluşturdu. Genç nüfusun %51,3'ünü erkek nüfus, %48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu

Yine aşağıdaki TÜİK açıklamasına göre kısaca Türkiye yaşlanıyor. Genelde gelişmiş ülkelerde bu sorun yaygın bir tek ABD bu sorunu aşmış dışardan göç alarak nüfusunu genç tutuyor. Zaten ABD devletten emeklilik sistemi yok. Nufusunun yaşlanması onları zorlamıyor. 

Eğitim seviyesi artıkça üreme seviyesi düşüyor. İnsanlar kitap okuyor geziyor sinema tiyatro sosyal faaliyetler. Bana kızmayın ama eskilerin bir sözü vardır. Fakirlerin tek eğlencesi eşleridir.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında %14,3, 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1’e düşeceği öngörüldü. 

Yine TÜİK in sonuçlarına göre AB göre genç nüfusun oranı uzun daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Yani ülkeler geliştikçe doğurganlık düşüyor.

Türkiye’nin genç nüfus oranının %15,3 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görülmektedir.

Aşağıdaki grafikte de il bazında genç nüfus oranı gözükmektedir. Kırmızı renk koyulaştıkça ilin nüfusu

içinde genç nüfus sayısı fazla oluyor. Bu grafiğe göre genç nüfus oranı doğu ve güneydoğu Anadolu’da batı bölgelerine göre daha fazla. Genç nüfus oranının gelişme düzeyiyle ilişkisini  hatırlayalım.

Gelişmişlik arttıkça genç nüfus oranı düşüyor.

Yine ilginç bir istatistik bilgisi;

Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının yaklaşık 4 katı oldu. Kısacası ülkemizde evliliğin ağır ekonomik yükü erkek üzerinde olduğundan kaynaklandığını düşünüyorum.

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2021 yılında %96,2’sinin hiç evlenmemiş, %3,8’inin resmi nikahla evli, %0,1’inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun %84,9’unun hiç evlenmemiş, %14,7’sinin resmi nikahla evli, %0,4’ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

Ve gene ilginç bir istatistik kadın ve erkeklerin okuma oranları ile ilgili bir grafik aşağıdadır. İlginç artık yükseköğretim de yani üniversitede erkeklerden daha fazla kadın okuyor.

Hani annelerimiz babalarımız ne olacak bu oğlanın hali şu kızıma bir iş bulabilseydik gibi muhabbetler bir dönem olur. İşte bu durum ile ilgili bir istatistik. 

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2020 yılında %28,3 iken 2021 yılında %24,7 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2020 yılında %21,2 iken 2021 yılında
%17,5, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında %35,7 iken 2021 yılında %32,4 oldu. 

Sonuç gençlik bir sorun değildir. Gençlik bir süreçtir bu süreci güzel yaşayın kesinlikle kısa zamanda bitiyor.
 

A.Cem ZİNCİRLİ
[email protected]